Bí Kỳ Nam

180,000 đ

Bộ phận được dùng làm thuốc là phần thân phình thành củ do kiến đục lỗ tạo thành hốc. Khi thu hái, lấy phần củ thái mỏng, phơi đến gần khô thì phơi tiếp trong mát, khi dùng đem chần quá nước đang sôi rồi sao vàng.