Đẳng Sâm - Sâm Dây Ngọc Linh

Đẳng Sâm – Sâm Dây Ngọc Linh

Đẳng Sâm – Sâm Dây Ngọc Linh

Trị Phế hư, ích Phế khí, trị Tỳ Vị hư yếu, khí huyết đều suy, không có sức, ăn ít, khát, tiêu chảy lâu ngày, thoát giang. Trị trung khí suy nhược, ăn uống kém, ỉa chảy do tỳ hư, vàng da do huyết hư, tiêu ra máu. Có thể sử dụng cho các trường hợp thiếu máu

600,000 VND

Facebook