Hồng Sâm Baby KGS

1,600,000 VND

Công dụng: Hồng sâm trẻ em KGS được chiết xuất dành riêng cho trẻ em, thường được dùng cho trẻ lười ăn, còi xương, chậm lớn, ốm yếu hay bệnh...