Nhân Sâm - Nấm Linh Chi

Bình N4 - 22 lít

Bình N4 - 22 lít

1,800,000

Bình N3 - 25 lit

Bình N3 - 25 lit

2,000,000

Bình N4 (Van) - 22 lít

Bình N4 (Van) - 22 lít

2,000,000

Bình N5 (van) - 18 lít

Bình N5 (van) - 18 lít

1,850,000

Bình N7 - 11 lít

Bình N7 - 11 lít

850,000

Bình N2 (Van) - 30L

Bình N2 (Van) - 30L

2,300,000

Bình N9 - 12 lít

Bình N9 - 12 lít

600,000

Bình N9 - 14 lít

Bình N9 - 14 lít

750,000

Bình N10 - 8,5 lít

Bình N10 - 8,5 lít

550,000

Bình N11 - 7 lít

Bình N11 - 7 lít

650,000

Bình N12 - 7L

Bình N12 - 7L

680,000

Bình N13-6L

Bình N13-6L

690,000

Bình N14 - 15L

Bình N14 - 15L

730,000

Bình N15 - 13L

Bình N15 - 13L

730,000

Bình N16 - 13L

Bình N16 - 13L

730,000

Bình N17 - 28L

Bình N17 - 28L

2,300,000

Bình N17 - 5L

Bình N17 - 5L

320,000

Bình N18 - 38L

Bình N18 - 38L

2,650,000

Binh N18 - 3,5L

Binh N18 - 3,5L

280,000

Bình N19 - 48L

Bình N19 - 48L

3,200,000

Bình N20-20.5L

Bình N20-20.5L

1,300,000

Bình N21 - 16L

Bình N21 - 16L

1,100,000

Bình N21-3L

Bình N21-3L

250,000

Bình N22-2L

Bình N22-2L

250,000

Bình N24 - 5L

Bình N24 - 5L

350,000

(024)22472468
Facebook
Facebook