Sâm bảy lá ( Thất Diệp Nhất Chi Hoa)

2,800,000 VND

Sâm bảy lá còn được gọi nhất diệp chi mai, thiết đăng hài, chi hoa đầu, tảo hưu, độc cước liên hay thảo hà xa. Có tên khoa học là Paris poluphylla Sm, thuộc họ Hành tỏi.