Sâm Hàn Quốc, Triều Tiên
Sâm Tươi Hàn Quốc 4 củ 1kg

Sâm Tươi Hàn Quốc 4 củ 1kg

BẢNG GIÁ SÂM HÀN QUỐC TỪ 1-2 CỦ 1KG - 18 CỦ 1KG


Sâm hàn quốc tươi 5 củ 1kg giá 2.600.000đ/kg
Sâm hàn quốc tươi 6 củ 1kg giá 2.400.000đ/kg
Sâm hàn quốc tươi 8 củ 1kg giá 2.200.000đ/kg
Sâm hàn quốc tươi 10 củ 1kg giá 2.000.000đ/kg
.................


Facebook