Tổ Yến đảo Bảo Kim Long 100gr

8,600,000 VND

Tổ yến đảo là tổ yến được khai thác trực tiếp từ các đảo yến thiên nhiên trong vùng biển Khánh Hòa. Tổ yến đảo thường có hình dạng giống như 1 cái chén, thân dầy và chân cứng.