Tổ Yến Sào rút lông

3,800,000 VND

Tổ Yến rút lông giữ được gần như 100% chất lượng dinh dưỡng của tổ yến. Tổ yến rút lông có mùi tanh đặc trưng của yến, nên không thể trà trộn hàng giả như yến tinh chế. Khi khách hàng mua về đem ngâm trong nước, mùi tanh sẽ đậm hơn và nước ngâm cũng