Sâm Ngọc Linh TuMơRông

“Sâm Ngọc Linh TuMơRông luôn nỗ lực mang đến cho khách hàng những sản phẩm chất lượng và dịch vụ chăm sóc khách hàng tận tâm nhất!”

 

CÔNG‌ ‌TY‌ ‌CỔ‌ ‌PHẦN‌ ‌SÂM‌ ‌NGỌC‌ ‌LINH‌ ‌TUMƠRÔNG‌ ‌KON‌ ‌TUM‌  
Trụ‌ ‌sở:‌ ‌32‌ ‌Hùng‌ ‌Vương,‌ ‌Thị‌ ‌Trấn‌ ‌Đắk‌ ‌Tô,‌ ‌Huyện‌ ‌Đắk‌ ‌Tô,‌ ‌Tỉnh‌ ‌Kontum.‌ 
‌Trung‌ ‌tâm‌ ‌thực‌ ‌hiện‌ ‌Dự‌ ‌Án‌ ‌trồng‌ ‌&‌ ‌Kinh‌ ‌Doanh‌ ‌Dược‌ ‌Liệu:‌ ‌Thôn‌ ‌Ko‌ ‌Xia‌ ‌2,‌ ‌Xã‌ ‌Ngọc‌ ‌Lây,‌ ‌ Huyện‌ ‌TuMơRông,‌ ‌Tỉnh‌ ‌Kontum.‌  
VP‌ ‌tại‌ ‌Hà‌ ‌Nội:‌ ‌B8‌ ‌Ngõ‌ ‌100‌ ‌Võ‌ ‌Chí‌ ‌Công,‌ ‌Q.‌ ‌Tây‌ ‌Hồ,‌ ‌Tp.‌ ‌Hà‌ ‌Nội.‌ 
VP‌ ‌tại‌ ‌Hồ‌ ‌Chí‌ ‌Minh:‌ ‌860/14‌ ‌Xô‌ ‌Viết‌ ‌Nghệ‌ ‌Tĩnh,‌ ‌P.‌ ‌25,‌ ‌Q.‌ ‌Bình‌ ‌Thạnh,‌ ‌Tp.‌ ‌Hồ‌ ‌Chí‌ ‌Minh.‌ 
VP‌ ‌tại‌ ‌Quảng‌ ‌Nam:‌ ‌11‌ ‌-‌ ‌13‌ ‌Huỳnh‌ ‌Lý,‌ ‌Tp.‌ ‌Tam‌ ‌Kỳ,‌ ‌Tỉnh‌ ‌Quảng‌ ‌Nam.‌ 
Hotline:‌ ‌0989911139‌  .Website: samoza.vn

 

Liên hệ mua hàng ngay hôm nay!