DẦU GIÓ THƯỢNG ĐẢNG NHÂN SÂM

90.000

CÔNG‌ ‌TY‌ ‌CỔ‌ ‌PHẦN‌ ‌SÂM‌ ‌NGỌC‌ ‌LINH‌ ‌TUMƠRÔNG‌ ‌KON‌ ‌TUM‌  
Trụ‌ ‌sở:‌ ‌32‌ ‌Hùng‌ ‌Vương,‌ ‌Thị‌ ‌Trấn‌ ‌Đắk‌ ‌Tô,‌ ‌Huyện‌ ‌Đắk‌ ‌Tô,‌ ‌Tỉnh‌ ‌Kontum.‌ 
‌Trung‌ ‌tâm‌ ‌thực‌ ‌hiện‌ ‌Dự‌ ‌Án‌ ‌trồng‌ ‌&‌ ‌Kinh‌ ‌Doanh‌ ‌Dược‌ ‌Liệu:‌ ‌Thôn‌ ‌Ko‌ ‌Xia‌ ‌2,‌ ‌Xã‌ ‌Ngọc‌ ‌Lây,‌ Huyện‌ ‌TuMơRông,‌ ‌Tỉnh‌ ‌Kontum.‌  
VP‌ ‌tại‌ ‌Hà‌ ‌Nội:‌ ‌B8‌ ‌Ngõ‌ ‌100‌ ‌Võ‌ ‌Chí‌ ‌Công,‌ ‌Q.‌ ‌Tây‌ ‌Hồ,‌ ‌Tp.‌ ‌Hà‌ ‌Nội.‌ 
VP‌ ‌tại‌ ‌Hồ‌ ‌Chí‌ ‌Minh:‌ ‌860/14‌ ‌Xô‌ ‌Viết‌ ‌Nghệ‌ ‌Tĩnh,‌ ‌P.‌ ‌25,‌ ‌Q.‌ ‌Bình‌ ‌Thạnh,‌ ‌Tp.‌ ‌Hồ‌ ‌Chí‌ ‌Minh.‌ 
VP‌ ‌tại‌ ‌Quảng‌ ‌Nam:‌ ‌11‌ ‌-‌ ‌13‌ ‌Huỳnh‌ ‌Lý,‌ ‌Tp.‌ ‌Tam‌ ‌Kỳ,‌ ‌Tỉnh‌ ‌Quảng‌ ‌Nam.‌ 
Hotline:‌ ‌0989911139‌  
Danh mục: